Badanie INR – cena, wskazania i interpretacja wyników

Badanie INR, czyli Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany, to istotne narzędzie diagnostyczne w monitorowaniu skuteczności leków przeciwzakrzepowych. W tym artykule omówimy, czym jest badanie INR, jak je wykonać i jakie ma znaczenie.

Czym jest badanie INR?

Badanie INR to test, który jest kluczowy dla monitorowania skuteczności leków przeciwzakrzepowych. Współczynnik INR wyraża czas protrombinowy, który jest jednym z najważniejszych parametrów w badaniu układu krzepnięcia.

Przekroczenie norm – za wysoki lub za niski wynik – wymaga modyfikacji leczenia, aby zapewnić, że pacjent otrzymuje odpowiednią dawkę leku przeciwzakrzepowego.

Jak wykonać badanie INR?

Badanie krwi INR wykonuje się z próbki krwi żylnej i nie musi być przeprowadzane na czczo.

Można je wykonać samodzielnie w domu przy użyciu specjalnego aparatu, podobnie jak w przypadku glukometru. Wynik otrzymuje się następnego dnia po badaniu.

Czas protrombinowy a badanie INR

Czas protrombinowy jest narzędziem umożliwiającym ocenę zewnątrzpochodnego toru krzepnięcia krwi i jest głównie stosowany do monitorowania terapii przeciwzakrzepowej z użyciem antagonistów witaminy K. Badania tego typu są przeprowadzane cyklicznie, ale warto zauważyć, że wyniki uzyskane dla tego samego pacjenta w różnych laboratoriach mogą znacząco się różnić.

Badanie INR oznacza następujące parametry:

  • APTT, czyli czas kaolinowo-kefalinowy (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji),
  • PT, czyli czas protrombinowy,
  • poziom fibrynogenu,
  • liczbę płytek krwi,
  • stężenie D-dimerów,
  • poziom poszczególnych czynników krzepnięcia krwi.

Kiedy wykonywane jest badanie INR?

Czynnik INR oznaczany jest głównie u pacjentów stosujących leki przeciwkrzepliwe – antagonisty witaminy K. Badanie wykonuje się też u chorych przyjmujących warfarynę i acenokumarol. Leki te hamują aktywność witaminy K, a przy ich stosowaniu konieczne jest monitorowanie funkcji układu krzepnięcia. Wtedy badanie INR wykonywane jest co 2–4 tygodnie.

Normy i interpretacja wyników badania INR

Zakres wartości referencyjnych INR zależy od stanu klinicznego pacjenta. W warunkach prawidłowych przyjmuje się, że w badaniu INR norma to 0,8–1,2. Natomiast zakresy terapeutyczne INR w poszczególnych sytuacjach klinicznych są następujące:

  • zapobieganie zakrzepicy żył głębokich po zabiegach operacyjnych – INR w zakresie 2–2,5
  • leczenie zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej lub przemijającego niedokrwienia mózgu – INR w zakresie 2-3
  • zawał serca, zator tętnicy płucnej, przeszczepy tętnicze, wszczepienie sztucznej zastawki serca – INR w zakresie 3-4,5
  • przyjmowane leków przeciwkrzepliwych – INR w zakresie 2–3

Podwyższony współczynnik INR wskazuje na wydłużone krzepnięcie krwi, a obniżony wskaźnik INR wskazuje na szybsze krzepnięcie krwi. W przypadku osób stosujących doustne leki przeciwkrzepliwe badanie krwi INR wykorzystywane jest regularnie. Wynik INR dostarcza informacji na temat tego, w jaki sposób modyfikować dawki leków przeciwkrzepliwych.

Jaka jest cena badania INR?

Cena badania INR może różnić się w zależności od placówki medycznej i regionu. W niektórych przypadkach, koszt badania może być pokryty przez ubezpieczenie zdrowotne, szczególnie jeśli jest ono zalecane przez lekarza jako część rutynowego monitorowania stanu zdrowia. Dla osób, które muszą pokryć koszt badania samodzielnie, ceny mogą się różnić, ale zazwyczaj wahają się w granicach od 20 do 50 złotych.

Poniżej tabelka z aktualnymi cenami badania INR w największych laboratoriach.

LaboratoriumCena
Diagnostyka17 zł
ALAB25 zł
Synevo14 zł

Zawsze warto skonsultować się bezpośrednio z laboratorium lub placówką medyczną, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje o kosztach.

Odpowiedz