Badanie EMG – jak wygląda i ile kosztuje?

Badanie elektromiografii, znane również jako EMG, to nieinwazyjny test służący do oceny i rejestracji aktywności elektrycznej wytworzonej przez mięśnie szkieletowe.

Jest to istotne narzędzie diagnostyczne w różnych chorobach neurologicznych. Jaka jest jego cena i kiedy warto wykonać EMG?

Czym jest EMG?

EMG to test, który mierzy aktywność elektryczną mięśni. Podczas normalnej pracy mięśni generowane są niewielkie prądy elektryczne, które można zarejestrować za pomocą elektrod umieszczonych na skórze lub wkłutych do mięśnia.

Funkcja diagnostyczna: Badanie EMG jest często używane do diagnozy chorób, które wpływają na mięśnie, nerwy lub obie te struktury. Może pomóc w wykrywaniu neuropatii, miopatii, choroby ALS i innych schorzeń.

Jak działa: Podczas badania EMG, lekarz umieszcza elektrodę na skórze lub wkłuwa ją do mięśnia. Ta elektroda rejestruje aktywność elektryczną w mięśniu zarówno w spoczynku, jak i podczas kontrakcji.

EMG a elektroencefalografia (EEG): Chociaż oba te testy mierzą aktywność elektryczną, EMG jest skoncentrowany na mięśniach, podczas gdy EEG skupia się na aktywności mózgu.

Przy jakich dolegliwościach warto wykonać badanie EMG?

EMG jest przeprowadzane, gdy pacjent doświadcza objawów, które mogą wskazywać na problem z mięśniami lub nerwami.

Do objawów tych należą:

  • Osłabienie mięśni: Jeśli pacjent doświadcza nieoczekiwanego lub niewyjaśnionego osłabienia mięśni, EMG może pomóc określić, czy problem pochodzi od mięśni, czy od nerwów sterujących tymi mięśniami.
  • Ból mięśni i kłucie: EMG może być użyte do zidentyfikowania przyczyny bólu mięśni i kłucia, które mogą wynikać z różnych schorzeń, takich jak neuropatia czy miopatia.
  • Drętwienie i mrowienie: Te objawy mogą wynikać z problemów z nerwami. EMG może pomóc w identyfikacji przyczyny tych objawów.

O jakich stanach chorobowych może świadczyć nieprawidłowe wyniki badania EMG?

EMG jest używane do diagnozy szeregu różnych chorób mięśni i nerwów. Nieprawidłowe wyniki mogą wskazywać na różne stany patologiczne.

  1. Neuropatia: Neuropatia, czyli uszkodzenie nerwów obwodowych, jest często diagnozowana za pomocą EMG. Może to być neuropatia cukrzycowa, alkoholowa, czy spowodowana niedoborem witamin.
  2. Miopatia: Miopatia to grupa chorób, które wpływają na mięśnie. EMG może pomóc w ich diagnozowaniu poprzez pokazanie, czy problem pochodzi bezpośrednio od nich.
  3. Choroby neuronów ruchowych: To grupa chorób, które wpływają na komórki nerwowe sterujące ruchami mięśni. Do tych chorób należy m.in. stwardnienie zanikowe boczne (ALS).
  4. Zespół cieśni nadgarstka: Jest to stan, w którym nerw środkowy jest ściskany w cieśni nadgarstka, powodując ból i parestezje w ręce. EMG może pomóc w diagnozowaniu tego stanu.

W jaki sposób wygląda badanie EMG i jak się do niego przygotować?

Badanie EMG nie wymaga szczególnego przygotowania. Pacjent powinien ubrać się wygodnie i unikać stosowania na skórę kremów i olejków, które mogą wpływać na przewodzenie sygnałów elektrycznych.

Przebieg badania: Podczas badania elektroda jest umieszczana na skórze lub wkłuwana do mięśnia. Lekarz prosi pacjenta o wykonanie konkretnych ruchów, aby ocenić aktywność mięśni.

Czas trwania: Badanie EMG zazwyczaj trwa od 30 minut do godziny, w zależności od liczby mięśni, które muszą zostać zbadane.

Czy jest bolesne?: Badanie EMG jest zazwyczaj bezbolesne, ale niektóre osoby mogą odczuwać niewielki dyskomfort podczas wkłuwania elektrody do mięśnia.

Jak interpretować wyniki badania EMG

Interpretacja wyników EMG zależy od konkretnych objawów i stanu zdrowia pacjenta.

Normy: Normalny wynik EMG pokazuje, że mięsień reaguje prawidłowo na stymulację nerwów. Nieprawidłowy wynik może wskazywać na problem z nerwem lub mięśniem.

Nieprawidłowości: Nieprawidłowości mogą obejmować zarówno nadmierną aktywność mięśni, jak i zbyt niską aktywność. W obu przypadkach jest to powód do dalszych badań.

Dalsze badania: W zależności od wyników EMG, lekarz może zlecić dalsze badania, takie jak rezonans magnetyczny, badania krwi lub biopsję mięśnia.

Ile kosztuje badanie EMG? Jaka jest jego cena?

Koszt przeprowadzenia badań EMG jest zmienny i zależy od wielu czynników. Każde z czterech etapów elektromiografii jest opłacane osobno, co przekłada się na końcową cenę. Na koszt wpływa także specyfika problemu zdrowotnego oraz stopień jego zaawansowania.

Na przykład, koszt jednostronnej neurografii podczas diagnozowania zespołu cieśni nadgarstka, obejmującej ocenę nerwu pośrodkowego i łokciowego, może wynosić około 70 złotych. Jeśli badanie jest skierowane na diagnozowanie polineuropatii, cena wzrasta do 170 złotych. Próba męczliwości jest wyceniana na 120 złotych, a próba ischemiczna na 90 złotych.

Odpowiedz