Badanie krzepliwości krwi – co nam mówi i ile kosztuje?

Badanie krzepnięcia krwi, zwane też badaniem koagulacji, jest kluczowym elementem diagnostyki w zakresie zaburzeń krwawienia.

Wykonuje się je, gdy istnieje podejrzenie, że pacjent ma problem z krzepnięciem krwi, czyli procesem, który zapobiega nadmiernemu krwawieniu po urazie. Jak wygląda to badanie i jaka jest jego cena w popularnych laboratoriach?

Czym jest badanie krzepnięcia krwi?

Badanie krzepnięcia krwi to seria testów laboratoryjnych, które oceniają, jak dobrze krwinki czerwone w organizmie pacjenta krzepną.

W skład tej serii badań wchodzą: APTT, PT (INR), fibrinogen, D-dimery i inne. Te testy są często wykonywane razem, aby dać lekarzowi kompleksowy obraz funkcji krzepnięcia krwi.

Przy jakich dolegliwościach warto wykonać badanie krzepnięcia krwi?

Badania krzepnięcia krwi są zazwyczaj zlecone, gdy pacjent:

 • ma objawy nadmiernego krwawienia lub siniaczenia,
 • przygotowuje się do operacji,
 • przyjmuje leki przeciwkrzepliwe, takie jak warfaryna,
 • ma chorobę wątroby, która może wpływać na krzepnięcie krwi,
 • ma objawy choroby krwi, takie jak hemofilia.

O jakich stanach chorobowych może świadczyć nieprawidłowy wynik badania krzepnięcia krwi?

Nieprawidłowe wyniki testów krzepnięcia krwi mogą wskazywać na różne stany patologiczne, takie jak:

 • Choroby wątroby: Wątroba produkuje wiele białek potrzebnych do krzepnięcia krwi. Choroby wątroby mogą zatem zaburzyć ten proces.
 • Hemofilia: To dziedziczne zaburzenie krzepnięcia krwi, które może prowadzić do nadmiernego krwawienia.
 • Czynniki genetyczne: Niektóre stany genetyczne mogą prowadzić do nadmiernego krwawienia lub skrzepów krwi.
 • Choroby krwi: Niektóre stany, takie jak białaczka, mogą wpływać na krzepnięcie krwi.

Jak wygląda badanie krzepnięcia krwi?

Badanie krzepnięcia krwi polega na pobraniu próbki krwi, zwykle z żyły w ręce. Ta próbka krwi jest następnie wysyłana do laboratorium, gdzie jest analizowana. Nie ma specjalnych przygotowań przed badaniem, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Jak interpretować wyniki badania krzepnięcia krwi?

Interpretacja wyników badania krzepnięcia krwi może być skomplikowana, ponieważ obejmuje wiele różnych testów.

Każdy z tych testów ma swoje własne normalne zakresy. Wyniki poza normalnym zakresem mogą wskazywać na problem z krzepnięciem krwi, ale wymagają dalszej interpretacji przez lekarza.

Ile kosztuje badanie krzepnięcia krwi? Jaka jest jego cena?

Cena badania krzepnięcia krwi może różnić się w zależności od zakresu testów i laboratorium, w którym są one przeprowadzane.

Proste testy, takie jak PT (INR), mogą kosztować od 20 do 50 PLN, podczas gdy bardziej kompleksowe panele testów mogą kosztować kilkaset złotych.

Jakie są różnice między badaniem APTT, PT (INR), fibrinogenem, a D-dimerami?

Wszystkie te testy są częścią badania krzepnięcia krwi, ale oceniają różne aspekty procesu krzepnięcia.

 • APTT (aktywowany czas częściowej tromboplastyny) ocenia jedną ścieżkę procesu krzepnięcia, znaną jako ścieżka wewnątrzpochodna.
 • PT (czas protrombinowy) i INR (międzynarodowy stosunek normalizowany) oceniają inną ścieżkę krzepnięcia, znaną jako ścieżka zewnątrzpochodna. Testy te są często używane do monitorowania osób przyjmujących leki przeciwkrzepliwe.
 • Fibrinogen to białko, które jest kluczowe dla procesu krzepnięcia. Może być mierzony, aby ocenić, czy istnieje odpowiednia ilość tego białka.
 • D-dimery są produktem rozpadu skrzepu krwi. Wysokie poziomy mogą wskazywać na aktywny proces tworzenia skrzepów i ich rozpadu w organizmie.

Odpowiedz