Badanie PTH – jak interpretować wyniki, cena

Badanie poziomu parathormonu (PTH) jest kluczowe dla zrozumienia i monitorowania „zdrowia hormonalnego”. To badanie pomaga lekarzom zdiagnozować i leczyć różne stany chorobowe związane z zaburzeniami hormonalnymi. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat tego badania.

Co to jest badanie PTH?

Badanie PTH polega na pomiarze stężenia parathormonu we krwi. Parathormon jest hormonem produkowanym przez przytarczyce, które są małymi gruczołami znajdującymi się na tylnej stronie tarczycy.

Jest to kluczowy hormon regulujący stężenie wapnia we krwi. Parathormon działa na kości, nerki i jelita, zwiększając stężenie wapnia we krwi poprzez stymulację uwalniania wapnia z kości, zwiększanie wchłaniania wapnia w jelitach i zmniejszanie wydalania go przez nerki.

Znaczenie badania PTH w diagnostyce zaburzeń hormonalnych

Badanie PTH jest niezbędne do diagnozowania różnych zaburzeń hormonalnych, zwłaszcza tych związanych z gospodarką wapniową organizmu. Zaburzenia stężenia wapnia we krwi mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak:

  • osteoporoza,
  • kamica nerkowa,
  • niewydolność nerek,
  • zaburzenia psychiczne.

Badanie PTH jest często wykonywane razem z badaniem poziomu wapnia we krwi, aby lekarz mógł ocenić, czy stężenia wapnia i PTH są w równowadze.

Jak przebiega badanie PTH: Procedura i techniki

Badanie PTH jest proste i szybkie. Polega na pobraniu próbki krwi, która następnie jest analizowana w laboratorium. Nie ma specjalnych wymagań dotyczących przygotowania do badania, chociaż zaleca się zgłoszenie się na pobranie krwi rano, najlepiej około godziny 8:00.

Niektóre leki mogą wpływać na stężenie PTH, dlatego ważne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich lekach, które pacjent przyjmuje.

Interpretacja wyników badania PTH: Co oznaczają wyniki?

Wyniki badania PTH są interpretowane w kontekście innych wyników badań, takich jak poziom wapnia we krwi. Wysokie stężenie PTH może wskazywać na nadczynność przytarczyc, co często jest wynikiem łagodnego guza.

Z kolei niskie stężenie PTH może być efektem schorzeń, które prowadzą do hiperkalcemii, czyli zbyt wysokiego stężenia wapnia we krwi. Może również wynikać z zaburzonego wytwarzania PTH w związku z niedoczynnością przytarczyc.

Szacunkowy koszt badania PTH: Co musisz wiedzieć

Koszt badania PTH może się różnić w zależności od laboratorium i regionu. W Polsce cena tego badania zazwyczaj oscyluje w granicach 100-200 złotych. Ważne jest, aby pamiętać, że koszt badania może być częściowo lub całkowicie pokryty przez ubezpieczenie zdrowotne, w zależności od polisy pacjenta.

Poniżej tabela z przykładowymi cenami badania PTH w największych laboratoriach.

LaboratoriumCena
Diagnostyka54 zł
ALAB63 zł
Synevo58 zł

Kiedy powinno się wykonać badanie PTH?

Badanie PTH jest zazwyczaj zalecane, gdy pacjent ma niewłaściwe stężenie wapnia we krwi (hipokalcemia lub hiperkalcemia), kamienie nerkowe, niewydolność nerek lub zespół upośledzonego wchłaniania.

Lekarz może również zalecić to badanie, jeśli podejrzewa, że pacjent ma problem z przytarczycami, takie jak nadczynność lub niedoczynność przytarczyc.

Badanie PTH a różne stany zdrowia: Co musisz wiedzieć

Badanie PTH jest ważne w diagnozowaniu i monitorowaniu różnych stanów zdrowia. Może pomóc w wykrywaniu i monitorowaniu nadczynności przytarczyc, która jest najczęstszą przyczyną zbyt wysokiego stężenia wapnia we krwi. Może również pomóc w diagnozowaniu niedoczynności przytarczyc, która może prowadzić do niskiego stężenia wapnia we krwi.

Ponadto, badanie PTH może być użyte do monitorowania pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, którzy są na większym ryzyku rozwoju zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej.

Odpowiedz