Badanie kalprotektyny – kiedy wykonać, ile kosztuje?

Zdrowie jelit jest kluczowe dla naszego ogólnego samopoczucia i zdrowia. Jednym z badań, które mogą pomóc nam zrozumieć, co dzieje się w naszym układzie pokarmowym, jest badanie kalprotektyny. Poniżej znajduje się szczegółowy artykuł na temat tego badania, jego znaczenia, procesu i interpretacji wyników.

Czym jest badanie kalprotektyny?

Kalprotektyna to białko ostrej fazy, które jest produkowane i wydzielane przede wszystkim przez leukocyty, takie jak neutrofile i monocyty, w odpowiedzi na stymulujący bodziec. W przypadku neutrofili, kalprotektyna stanowi ponad 60% ich białka całkowitego i jest jednym z regulatorów stanu zapalnego.

Badanie kalprotektyny w kale jest przydatne w diagnostyce i różnicowaniu stanów zapalnych jelit i przewodu pokarmowego.

W stanie prawidłowym stężenie kalprotektyny w kale przekracza kilkakrotnie stężenie w surowicy. Bez względu na przyczynę, każdemu stanowi zapalnemu błony śluzowej jelita towarzyszy naciek zapalny granulocytów. Stężenie kalprotektyny w kale odzwierciedla liczbę neutrofili obecnych w nacieku zapalnym śluzówki i stanowi wskaźnik ciężkości zapalenia jelit.

Jak wygląda badanie kalprotektyny?

Badanie kalprotektyny polega na oznaczeniu obecności i poziomu kalprotektyny w próbce kału. Jest to badanie nieinwazyjne, które nie wymaga specjalnego przygotowania ani interwencji medycznej. Wystarczy dostarczyć próbkę kału do laboratorium, gdzie zostanie ona poddana analizie.

Kiedy warto je wykonać?

Badanie kalprotektyny jest szczególnie przydatne w diagnostyce i różnicowaniu stanów zapalnych jelit i przewodu pokarmowego.

Wskazaniami do wykonania badania są:

  1. Ocena ostrych stanów zapalnych jelit.
  2. Monitorowanie pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD) i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (CU).
  3. Różnicowanie zespołu jelita drażliwego (IBS) i nieswoistych stanów zapalnych jelit (IBD).
  4. Monitorowanie pacjentów po usunięciu polipów.

Ujemny wynik badania kalprotektyny w kale z dużym prawdopodobieństwem wyklucza nieswoiste zapalenie jelit i pozwala zrezygnować z badania inwazyjnego, jakim jest kolonoskopia.

Czy badanie kalprotektyny jest bezpieczne?

Tak, badanie kalprotektyny jest bezpieczne. Jest to badanie nieinwazyjne, które nie wymaga specjalnego przygotowania ani interwencji medycznej. Wystarczy dostarczyć próbkę kału do laboratorium, gdzie zostanie ona poddana analizie.

Normy i interpretacja wyników badania kalprotektyny

Poziom kalprotektyny w kale silnie koreluje z histologiczną i endoskopową oceną aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna (CD) i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (CU).

W przypadku poziomu stężenia kalprotektyny wynoszącego 50-150 μg/g otrzymujemy wynik podwyższony, co może wskazywać na potrzebę dalszego monitorowania i ewentualnego powtórzenia badania po upływie 6-8 tygodni.

Wynik stężenia kalprotektyny >150 μg/g oznacza przebiegający aktualnie w organizmie proces zapalny i wymaga szybkiego wykonania kolejnych, dokładniejszych badań.

Jaka jest cena badania kalprotektyny?

Badanie na obecność kalprotektyny w kale nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszt badania to około 150 złotych. Badanie można wykonać w klinikach i laboratoriach diagnostycznych.

LaboratoriumCena
Diagnostyka– zł
ALAB122 zł
Synevo147 zł

Podsumowanie

Badanie kalprotektyny w kale jest ważnym narzędziem diagnostycznym, które pozwala na identyfikację i monitorowanie stanów zapalnych jelit. Jest to badanie bezpieczne, nieinwazyjne i dostępne w wielu klinikach i laboratoriach diagnostycznych.

Jeśli masz jakiekolwiek objawy sugerujące stan zapalny jelit, takie jak ból brzucha, biegunka, krew w kale lub utrata wagi, powinieneś rozważyć wykonanie tego badania.

Odpowiedz