Badanie Babeszioza ( Babesia) – kiedy zrobić? Ile kosztuje?

Babeszjoza to choroba wywołana przez pierwotniaki z rodzaju Babesia, przenoszona głównie przez kleszcze. Jej diagnoza jest kluczowa dla skutecznego leczenia. W poniższym artykule przyjrzymy się, czym charakteryzuje się badanie babeszjozy, jak przebiega oraz ile może kosztować.

Czym jest babeszjoza?

Babeszjoza to rzadka odzwierzęca choroba wywołana przez pierwotniaki z rodzaju Babesia. Te mikroskopijne organizmy są pasożytami, które atakują czerwone krwinki ludzi i innych zwierząt. Człowiek zaraża się babeszjozą najczęściej w wyniku ukąszenia przez zakażonego kleszcza, który jest głównym wektorem przenoszenia tej choroby.

Podczas gdy ukąszenie kleszcza jest zazwyczaj bezbolesne, to przeniesienie pierwotniaka do krwiobiegu człowieka może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych. Istotą choroby jest namnażanie się pierwotniaka w erytrocytach, co prowadzi do ich uszkodzenia i rozpadu. W wyniku tego procesu dochodzi do hemolizy, czyli rozpadu czerwonych krwinek, co skutkuje niedokrwistością (anemią). Objawy hemolizy obejmują żółtaczkę, ciemny mocz i ogólne osłabienie.

W Polsce choroba u ludzi występuje rzadko, ale istnieją pewne grupy ryzyka. Najbardziej narażeni na zachorowanie są rolnicy, leśnicy i osoby spędzające dużo czasu w terenach wiejskich i leśnych, gdzie występuje większa populacja kleszczy. Warto zwrócić uwagę, że nie każdy kleszcz jest nosicielem babeszjozy, ale ryzyko zakażenia rośnie w miejscach, gdzie choroba jest bardziej rozpowszechniona wśród zwierząt dzikich. Dlatego ważne jest stosowanie środków ostrożności podczas przebywania w takich obszarach, w tym stosowanie repelentów i dokładne sprawdzanie ciała po powrocie z terenów o podwyższonym ryzyku.

Objawy babeszjozy

Babeszjoza może objawiać się na wiele sposobów, a objawy zależą w dużym stopniu od kondycji zdrowotnej zakażonej osoby oraz od siły jej układu odpornościowego.

U osób zdrowych infekcja może przebiegać bez poważniejszych objawów i wyglądać jak klasyczna grupa. Najczęstsze objawy babeszjozy to:

 • Gorączka i dreszcze
 • Ogólne osłabienie i zmęczenie
 • Bóle mięśniowe i stawowe
 • Utrata apetytu
 • Bóle głowy
 • Nadmierna potliwość
 • Nudności, wymioty lub biegunka
 • Żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu)
 • Powiększenie wątroby i śledziony
 • Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co prowadzi do anemii

U osób z obniżoną odpornością, takich jak pacjenci po transplantacji, osoby starsze, osoby zakażone wirusem HIV lub leczone lekami immunosupresyjnymi, objawy mogą być bardziej nasilone. W skrajnych przypadkach mogą wystąpić poważne komplikacje, takie jak niewydolność oddechowa, zaburzenia neurologiczne czy niewydolność wielonarządowa.

Kiedy wykonać badanie?

Jeśli podejrzewasz, że możesz być zakażony babeszjozą, zwłaszcza po ukąszeniu przez kleszcza i wystąpieniu powyższych objawów, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i wykonać odpowiednie badania diagnostyczne.

 • Po ukąszeniu przez kleszcza: Nawet jeśli nie masz objawów, ale zostałeś ukąszony przez kleszcza w obszarze, gdzie babeszjoza jest endemiczna, warto rozważyć wykonanie badań.
 • Po wystąpieniu objawów sugerujących babeszjozę: Jeśli po ukąszeniu przez kleszcza wystąpią objawy grypopodobne, gorączka, dreszcze lub inne symptomy związane z babeszjozą, niezbędne jest przeprowadzenie badań.
 • Dla osób z obniżoną odpornością: Osoby z obniżoną odpornością powinny być bardziej czujne i szybciej reagować na potencjalne objawy babeszjozy, ponieważ mogą one przebiegać u nich w bardziej nasilonej formie.

Pamiętaj, że wczesna diagnoza i leczenie są kluczem do skutecznej walki z babeszjozą. Jeśli masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, zawsze warto skonsultować się z lekarzem specjalistą.

Diagnostyka babeszjozy

Rozpoznanie babeszjozy może być wyzwaniem, ale istnieją konkretne metody diagnostyczne, które pozwalają na jej identyfikację:

 • Rozmaz krwi: Podstawową techniką jest wykonanie rozmazu krwi metodą Wrighta lub barwienia metodą Giemsy. Na tej podstawie można stwierdzić występowanie pierwotniaka w czerwonych krwinkach.
 • Badania molekularne: Metody molekularne, takie jak PCR lub RT-PCR, wykrywają materiał genetyczny pierwotniaka w próbce i umożliwiają identyfikację konkretnego gatunku.
 • Badania serologiczne: Pozwalają na wykrycie obecności przeciwciał, skierowanych przeciwko pierwotniakom z rodzaju Babesia. Takie badanie nie wystarcza jednak do postawienia pewnego rozpoznania, ale jest pomocne w monitorowaniu przebiegu choroby.

Ile kosztuje badanie w kierunku babesziozy?

Jeżeli badania w kierunku babeszjozy realizowane są w szpitalu, pacjent nie ponosi żadnych związanych z nimi kosztów. Jeśli jednak realizuje je na własną rękę, wówczas powinien przygotować się na koszt 10–25 zł za morfologię z rozmazem i badanie mikroskopowe krwi lub 150–200 zł za badanie PCR i 50–150 zł za badania serologiczne.

Warto również zwrócić uwagę na różnice cenowe w różnych laboratoriach oraz możliwość refundacji niektórych badań przez NFZ.

Podsumowanie

Babeszjoza, choć rzadka, jest poważną chorobą, której diagnoza jest kluczowa dla skutecznego leczenia. Dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym możliwe jest szybkie i precyzyjne rozpoznanie choroby. Znajomość kosztów badania pozwala pacjentom na świadome podejmowanie decyzji dotyczących ich zdrowia. Pamiętajmy, że wczesna diagnoza i leczenie są kluczem do powodzenia w walce z tą chorobą.

Odpowiedz