Badanie Holter EKG – jak wygląda, ile kosztuje?

Holter EKG to niezwykle użyteczne narzędzie diagnostyczne, które umożliwia skrupulatne monitorowanie aktywności serca pacjenta przez dłuższy okres czasu. Pozwala to na dokładną ocenę rytmu serca i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

Jaka jest jego cena i dlaczego warto je wykonać niezależnie od wieku?

Czym jest Holter EKG?

Holter EKG, nazywany też monitorowaniem Holterem, to badanie, które rejestruje aktywność elektryczną serca przez 24 do 48 godzin. Jest to forma elektrokardiogramu (EKG), który monitoruje aktywność serca przez dłuższy czas, nie tylko podczas wizyty u lekarza.

Urządzenie, nazywane monitorem Holtera, jest małe, przenośne i zasilane baterią. Przytwierdza się je do ciała pacjenta za pomocą elektrod, które rejestrują aktywność serca. Monitor ten jest noszony przez pacjenta podczas codziennych czynności, co pozwala na obserwację, jak serce reaguje na różne sytuacje, takie jak stres, spożywanie posiłków, ćwiczenia, czy sen.

Badanie to pozwala lekarzom ocenić, czy serce pacjenta pracuje prawidłowo, czy są jakiekolwiek nieprawidłowości w rytmie serca i czy obecne leki są skuteczne.

Przy jakich dolegliwościach warto wykonać Holter EKG?

Holter EKG jest zwykle zalecany, gdy standardowe EKG nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania lekarza lub gdy pacjent doświadcza symptomów, które mogą sugerować problem z sercem.

Lekarze mogą zlecić Holter EKG w przypadku objawów takich jak:

  • bóle w klatce piersiowej,
  • uczucie szybkiego bicia serca (palpitacje),
  • nieregularne bicie serca, zawroty głowy,
  • uczucie słabości,
  • trudności w oddychaniu,
  • omdlenia, które mogą wskazywać na problem z sercem.

Ponadto, Holter EKG może być używany do monitorowania pacjentów po zabiegach serca, takich jak wszczepienie stymulatora serca, czy po zawale serca.

O jakich stanach chorobowych może świadczyć nieprawidłowy wynik Holtera EKG?

Nieprawidłowy wynik Holtera EKG może wskazywać na różne stany chorobowe serca. Może to być na przykład:

  • Arytmia: Nieprawidłowości w rytmie serca, takie jak kołatanie serca, wolne bicie serca (bradykardia) lub szybkie bicie serca (tachykardia).
  • Ischemia serca: Kiedy przepływ krwi do mięśnia serca jest ograniczony, co może prowadzić do bólu w klatce piersiowej (dławica piersiowa) lub zawału serca.
  • Niewydolność serca: Gdy serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi do reszty ciała.
  • Choroba niedokrwienna serca: Gdy tętnice, które zaopatrują serce w krew, są zwężone lub zablokowane.

Jak wygląda badanie Holter EKG?

Badanie Holter EKG polega na noszeniu małego urządzenia, które rejestruje aktywność serca. Przed rozpoczęciem badania, technik medyczny przykleja elektrody do skóry pacjenta. Te elektrody są podłączone do urządzenia Holter EKG, które rejestruje aktywność serca.

Podczas badania, pacjent jest proszony o prowadzenie dziennika, w którym zapisuje wszystkie niepokojące objawy. Dziennik ten pomaga lekarzom skorelować aktywność serca z czynnościami i objawami pacjenta.

Po zakończonym badaniu urządzenie jest zdejmowane, a dane są analizowane przez lekarza, który może zalecić wykonanie dodatkowych badań takich jak np. echo serca.

Jak interpretować wyniki badania Holter EKG?

Interpretacja wyników badania Holter EKG zależy od konkretnych problemów zdrowotnych, które lekarz próbuje zdiagnozować. Lekarz bierze pod uwagę zapisy z monitora Holter EKG oraz informacje z dziennika pacjenta, aby zrozumieć, jak aktywność serca pacjenta koreluje z jego czynnościami i objawami.

Wyniki mogą pokazać, czy pacjent ma problem z rytmem serca, czy leki, które przyjmuje, są skuteczne, a także, czy pacjent wymaga dalszych badań lub zmiany leczenia.

Ile kosztuje badanie Holter EKG? Jaka jest jego cena?

Koszt badania Holter EKG może się różnić w zależności od miejsca i czasu trwania monitorowania. Średnia cena badania Holter EKG waha się od 150 do 300 PLN. Ceny mogą jednak różnić się w zależności od laboratorium, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne ceny w konkretnym miejscu.

Holter EKG czy zwykłe EKG – na czym polega różnica?

Zasadniczą różnicą pomiędzy Holterem EKG a zwykłym EKG jest czas monitorowania. Zwykłe EKG rejestruje aktywność serca tylko przez kilka minut, podczas gdy Holter EKG rejestruje aktywność serca przez 24 do 48 godzin.

Zwykłe EKG jest szybkim i prostym badaniem, które daje natychmiastowy obraz aktywności serca w danej chwili. Z kolei Holter EKG dostarcza ciągłego zapisu pracy serca w normalnych warunkach życia pacjenta. Pozwala to na wykrycie problemów, które mogą nie występować podczas krótkiego badania EKG w gabinecie lekarskim.

Oba te badania są jednak ważne i mogą być używane razem, aby dać lekarzom pełniejszy obraz stanu serca pacjenta.

Odpowiedz